Stichting Vrienden van Torenerf

Een extraatje voor de bewoners (en personeel) in het belang van het welzijn. Daar is de Stichting Vrienden van Torenerf voor opgericht. Daarom is het ook zo fijn dat de Stichting donaties ontvangt.

De Stichting Vrienden van Torenerf ondersteunt hoofdzakelijk op financiële wijze die extra activiteiten / zaken die bevorderlijk worden geacht voor het welzijn van de bewoners en het personeel van de zorginstelling “Torenerf” te Wormer. Geen financiering wordt verstrekt ten behoeve van verzorging en verpleging omdat dit van overheidswege is geregeld. Het gaat om de extra’s!

Het is binnen het beleid voldoende gewaarborgd dat een Natuurlijk persoon en Rechtspersonen niet over het vermogen van de Stichting Vrienden van “Torenerf” kunnen beschikken als ware het hun eigen vermogen.
De Stichting probeert fondsen en donaties te werven om aan haar doelstelling, zoals hiervoor beschreven, te voldoen. Dat wil zeggen om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Het afgelopen jaar hebben wij, mede dank zij uw donaties, de bewoners kunnen verrassen met een presentje bij de jaarwisseling en een bijdrage aan de kerstviering van het personeel. Toekomstige projecten worden in samenspraak met het management dan wel op basis van voorstellen vanuit de bewoners en/of het personeel die de Stichting bereiken, gerealiseerd.

© 2019 - Stichting Vrienden van Torenerf
Webdesign by VDW Design Wormer